Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat)
Sporveisgata 20
0354 OSLO
Org.nr 973480634
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-12. trinn
Skoleeier: Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 262,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 14 257
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no