Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat)
Sporveisgata 20
0354 OSLO
Org.nr 973480634
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-12. trinn
Skoleeier: Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat) 19,4 20,2 20,1 21,2 22,4
Oslo kommune 322,7 310,2 322,8 326,1 359,8
Oslo fylke 322,7 310,2 322,8 326,1 359,8
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat) 14,9 14,5 14,5 14,7 13,6
Oslo kommune 11,4 11,6 11,2 11,3 11,1
Oslo fylke 11,4 11,6 11,2 11,3 11,1
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat) 1 1 2 1 1
Oslo kommune 15 17 20 16 26
Oslo fylke 15 17 20 16 26
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat) 166,0 211,0 115,9 254,1 262,1
Oslo kommune 205,1 183,7 161,3 212,6 140,2
Oslo fylke 205,1 183,7 161,3 212,6 140,2
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat) 7,4 5,9 11,0 5,1 4,6
Oslo kommune 4,5 5,5 6,2 4,8 7,1
Oslo fylke 4,5 5,5 6,2 4,8 7,1
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat) 17,7 18,6 17,6 17,7 16,3
Oslo kommune 13,1 13,4 13,9 13,1 12,8
Oslo fylke 13,1 13,4 13,9 13,1 12,8
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat) 20,3 16,5 15,9 17,2 14,3
Oslo kommune 16,3 16,9 14,8 16,5 16,0
Oslo fylke 16,3 16,9 14,8 16,5 16,0
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat) 18,3 18,2 17,3 17,6 15,8
Oslo kommune 17,7 18,4 17,7 17,1 16,9
Oslo fylke 17,7 18,4 17,7 17,1 16,9
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat) 16,5
Oslo kommune 16,1
Oslo fylke 16,1
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat) 16,0
Oslo kommune 15,0
Oslo fylke 15,0
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat) 14,3
Oslo kommune 19,0
Oslo fylke 19,0
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat) 99,5 95,9 100,0 98,1 98,2
Oslo kommune 88,2 90,8 89,2 88,0 90,5
Oslo fylke 88,2 90,8 89,2 88,0 90,5
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat) 11 531 12 388 12 778 13 672 14 257
Oslo kommune 182 689 189 062 200 615 202 798 224 681
Oslo fylke 182 689 189 062 200 615 202 798 224 681
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat) 48 50 50 49 53
Oslo kommune 61 60 62 61 63
Oslo fylke 61 60 62 61 63
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no