Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat)
Sporveisgata 20
0354 OSLO
Org.nr 973480634
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Den Tysk-Norske Skolen i Oslo (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,4 20,2 20,1 21,2 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 14,5 14,5 14,7 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 166,0 211,0 115,9 254,1 262,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,4 5,9 11,0 5,1 4,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,7 18,6 17,6 17,7 16,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,3 16,5 15,9 17,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 18,2 17,3 17,6 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 95,9 100,0 98,1 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 11 531 12 388 12 778 13 672 14 257
Undervisningstimer totalt per elev 48 50 50 49 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no