Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Den norske skolen i Rojales - (DNSR) (privat)
Avenida de Castilla 38b, Ciudad Quesada
03170 Rojales
Org.nr U90099015
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Escuela Noruega De Rojales Fundacio De La Comunitat Valenciana (privat) (utgått)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,1 14,1 13,9 16,1 18,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 10,2 9,0 8,4 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,2 113,4 69,0 114,0 102,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 8,0 11,4 6,7 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 12,3 9,9 10,6 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 11,6 12,1 8,6 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 16,9 15,6 14,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,6 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 018 8 826 8 551 10 146 10 412
Undervisningstimer totalt per elev 72 69 78 83 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no