Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Den norske skolen i Malaga - Costa del Sol (privat)
Calle Cerro del Viento S/N, Arroyo de la Miel
E-29630 Benálmadena, Malaga
Org.nr U90099012
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-13. trinn
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,3 15,6 17,1 17,4 17,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,2 7,4 7,3 6,4 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,9 61,8 85,2 101,0 42,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 11,4 7,5 5,7 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 8,3 7,3 7,2 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,5 10,8 10,0 6,6 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 11,4 11,2 8,2 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,4 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,5 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,7 8,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 96,2 96,2 96,4 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 10 992 10 556 10 507 11 069 11 069
Undervisningstimer totalt per elev 97 96 96 111 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no