Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Den norske skole - Gran Canaria (privat)
Calle Bjorn Lyng no 4, ES-35129 Barranco de la Verga Gran Canaria
Org.nr U90099017
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Fundacion De La Escuela Noruega De Gran Canaria (privat) (utgått)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,9 22,1 14,4 15,4 15,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 6,8 12,6 9,6 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,8 39,0 55,6 76,8 80,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,1 14,7 19,1 10,9 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 11,1 18,2 12,4 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,1 7,4 12,2 8,1 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 13,9 28,3 19,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 24,6 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 407 11 334 8 581 9 595 9 842
Undervisningstimer totalt per elev 83 89 56 74 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no