Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Den norske skole - Costa Blanca (privat)
Riu Guadiana 14, El Oasis, 03580 Alfaz del Pi, Spania
3580
Org.nr U90099009
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,0 20,4 21,6 24,5 24,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 10,3 8,5 8,1 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 142,9 154,0 168,0 328,6 380,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3 6,1 4,6 2,3 2,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 14,5 12,1 10,9 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,1 10,5 9,2 9,4 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 15,6 15,5 15,1 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 30,4 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,5 17,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 476 13 036 13 773 15 932 16 060
Undervisningstimer totalt per elev 81 68 82 87 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no