Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Den norske skole - Costa Blanca (privat)
Riu Guadiana 14, El Oasis
E-03580 Alfaz del Pi, Alicante
Org.nr U90099009
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,9 25,0 20,4 21,6 24,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 8,5 10,3 8,5 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,7 142,9 154,0 168,0 328,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 5,3 6,1 4,6 2,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 14,4 14,5 12,1 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,5 7,1 10,5 9,2 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 13,5 15,6 15,5 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 30,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 058 15 476 13 036 13 773 15 932
Undervisningstimer totalt per elev 69 81 68 82 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no