Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Deatnu - Tana kommune
Kommunenr 2025
Alle grunnskoler med adresse i Deatnu - Tana kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 56,3 52,6 46,0 48,5 54,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,4 6,2 7,0 6,9 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 9 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,7 33,0 50,9 43,0 39,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 17,0 12,2 14,0 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 7,1 8,0 7,8 6,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,9 8,1 9,0 8,9 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,2 9,8 10,9 10,0 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,5 94,4 84,4 77,4 75,2
Lærertimer som gis til undervisning 35 570 33 713 29 089 30 308 31 528
Undervisningstimer totalt per elev 110 114 102 103 111
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no