Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Deanu SÀmeskuvla
Tana Bru
9845 TANA
Org.nr 975299686
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,8 13,3 15,9 20,2 18,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,2 7,9 7,1 6,4 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,7 179,2 193,5 127,3 102,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 3,6 2,9 3,3 4,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 9,0 7,9 6,7 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 10,5 9,4 9,8 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 13,0 9,5 8,9 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,2 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,7 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,5 11,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 86,8 81,6 65,3 86,2
Lærertimer som gis til undervisning 8 708 7 752 9 006 9 367 9 335
Undervisningstimer totalt per elev 99 90 101 112 109
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no