Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Deanu SÀmeskuvla
Tana Bru
9845 TANA
Org.nr 975299686
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,2 14,8 13,3 15,9 20,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 7,2 7,9 7,1 6,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,3 95,7 179,2 193,5 127,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 6,2 3,6 2,9 3,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 7,9 9,0 7,9 6,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,1 9,6 10,5 9,4 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 10,6 13,0 9,5 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,3 96,5 86,8 81,6 65,3
Lærertimer som gis til undervisning 8 275 8 708 7 752 9 006 9 367
Undervisningstimer totalt per elev 103 99 90 101 112
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no