Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Davik Oppvekst - Skule
Davik
6730 DAVIK
Org.nr 975276686
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bremanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,5 9,2 9,3 9,3 9,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 7,0 8,4 8,1 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 186,1 114,8 197,4 0,0 98,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,8 5,8 4,1 0,0 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 7,9 10,4 10,3 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 8,6 9,6 9,1 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 11,0 15,7 14,5 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9
Lærertimer som gis til undervisning 6 137 6 137 6 175 6 178 6 179
Undervisningstimer totalt per elev 92 99 82 85 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no