Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Davanger skole
Davangervegen 245
5310 HAUGLANDSHELLA
Org.nr 975287475
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 6,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 133,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 465
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no