Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Davanger skole
Davangervegen 245
5310 HAUGLANDSHELLA
Org.nr 975287475
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Davanger skole 5,8 5,8 8,4 6,8 6,4
Askøy kommune 331,5 324,4 345,8 355,2 373,6
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Davanger skole 12,7 13,1 10,1 13,0 12,6
Askøy kommune 14,4 14,7 13,9 13,8 13,2
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Davanger skole 0 0 0 0 1
Askøy kommune 48 56 57 51 52
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Davanger skole 171,8 174,4 188,4 188,4 133,3
Askøy kommune 86,7 75,0 74,8 85,3 84,9
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Davanger skole 6,7 6,7 5,1 6,3 8,9
Askøy kommune 14,5 17,3 16,5 14,3 13,9
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Davanger skole 12,4 13,0 10,2 13,0 12,8
Askøy kommune 15,4 15,5 14,7 14,6 13,7
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Davanger skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Askøy kommune 16,4 17,4 16,2 16,1 16,1
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Davanger skole 13,4 14,3 17,7 14,7 14,2
Askøy kommune 18,5 18,8 18,7 18,4 17,2
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Davanger skole 16,4 14,1
Askøy kommune 17,1 14,7
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Davanger skole 12,9 14,4
Askøy kommune 19,0 18,3
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Davanger skole 0,0 0,0
Askøy kommune 19,8 20,4
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Davanger skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Askøy kommune 99,1 99,6 99,5 99,1 99,5
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Davanger skole 3 904 3 848 5 937 4 608 4 465
Askøy kommune 207 282 205 554 219 465 224 663 237 997
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Davanger skole 58 57 73 57 59
Askøy kommune 50 49 51 52 54
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no