Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Davanger skole
Davangervegen 245
5310 HAUGLANDSHELLA
Org.nr 975287475
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 5,8 5,8 8,4 6,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 12,7 13,1 10,1 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 135,2 171,8 174,4 188,4 188,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 6,7 6,7 5,1 6,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 12,4 13,0 10,2 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 13,4 14,3 17,7 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 534 3 904 3 848 5 937 4 608
Undervisningstimer totalt per elev 48 58 57 73 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no