Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Davanger skole
Davangervegen 245
5310 HAUGLANDSHELLA
Org.nr 975287475
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 5,8 8,4 6,8 6,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 13,1 10,1 13,0 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 171,8 174,4 188,4 188,4 133,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,7 6,7 5,1 6,3 8,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 13,0 10,2 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 14,3 17,7 14,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 904 3 848 5 937 4 608 4 465
Undervisningstimer totalt per elev 58 57 73 57 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no