Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Danvik skole
Danvikbakken 2
3046 DRAMMEN
Org.nr 975284433
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,8 26,9 26,9 26,9 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 17,2 16,5 16,0 15,7 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,1 95,3 90,7 88,9 79,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 16,0 16,4 16,4 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 16,4 16,1 15,8 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 18,0 18,7 19,1 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 500 18 452 18 452 18 452 21 049
Undervisningstimer totalt per elev 43 45 46 47 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no