Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Valestrandsvegen 359
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Org.nr 995370832
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 14,2 12,4 12,6 13,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 7,3 8,5 7,2 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 6 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,3 15,5 30,3 43,0 26,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,2 39,6 23,7 14,8 24,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2 9,8 11,5 9,7 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,1 16,1 14,1 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,1 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,1 89,4 96,3 100,0 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 7 096 7 838 6 861 7 296 8 223
Undervisningstimer totalt per elev 79 90 77 91 98
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no