Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Valestrandsvegen 359
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Org.nr 995370832
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Danielsen ungdomsskule Osterøy AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,3 12,6 14,2 12,4 12,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 8,3 7,3 8,5 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 6 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 20,7 28,3 15,5 30,3 43,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,7 25,2 39,6 23,7 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,5 11,2 9,8 11,5 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 15,9 15,1 16,1 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,9 85,1 89,4 96,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 997 7 096 7 838 6 861 7 296
Undervisningstimer totalt per elev 83 79 90 77 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no