Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Danielsen ungdomsskule Frekhaug AS (privat)
Holtermandsvegen 2a
5918 FREKHAUG
Org.nr 996700380
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Danielsen ungdomsskule Frekhaug AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,6 18,0 22,1 14,5 23,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 10,2 8,6 12,9 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,3 40,0 32,9 37,4 29,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 19,4 20,9 31,2 24,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7 13,8 11,7 17,5 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 20,5 17,0 29,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 29,7 14,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 56,1 99,0 96,4 89,8 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 10 916 9 035 11 590 8 604 13 224
Undervisningstimer totalt per elev 75 65 76 51 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no