Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Danielsen ungdomsskule Frekhaug AS (privat)
Holtermandsvegen 2b
5918 FREKHAUG
Org.nr 996700380
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Danielsen ungdomsskule Frekhaug AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,1 22,6 18,0 22,1 14,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 8,7 10,2 8,6 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,3 48,3 40,0 32,9 37,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,8 13,3 19,4 20,9 31,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4 11,7 13,8 11,7 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,6 17,5 20,5 17,0 29,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 29,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5 56,1 99,0 96,4 89,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 965 10 916 9 035 11 590 8 604
Undervisningstimer totalt per elev 61 75 65 76 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no