Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Danielsen ungdomsskole Karmøy AS (privat)
Vea
4276 VEAVÅGEN
Org.nr 898154432
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Danielsen ungdomsskole Karmøy AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,0 13,6 13,6 12,4 12,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 13,8 12,1 11,6 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,7 161,0 60,9 63,1 50,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 7,7 18,2 16,6 23,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 18,8 16,8 16,1 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 23,9 21,3 20,5 22,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 51,7 51,2 44,4 51,6 59,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 638 8 008 8 212 7 352 7 582
Undervisningstimer totalt per elev 68 47 54 57 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no