Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Danielsen ungdomsskole Karmøy AS (privat)
Vea
4276 VEAVÅGEN
Org.nr 898154432
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Danielsen ungdomsskole Karmøy AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,6 13,6 12,4 12,5 14,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 12,1 11,6 12,9 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 161,0 60,9 63,1 50,0 77,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 18,2 16,6 23,8 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,8 16,8 16,1 17,5 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,9 21,3 20,5 22,3 23,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,3 23,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 51,2 44,4 51,6 59,8 75,4
Lærertimer som gis til undervisning 8 008 8 212 7 352 7 582 8 920
Undervisningstimer totalt per elev 47 54 57 51 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no