Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat)
Idrettsvegen 20
5353 STRAUME
Org.nr 982067405
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 30,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 34,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 28,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 29,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 962
Undervisningstimer totalt per elev 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no