Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat)
Idrettsvegen 20
5353 STRAUME
Org.nr 982067405
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat) 24,7 27,6 28,7 30,7 30,3
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat) 17,0 14,3 14,5 14,0 14,7
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat) 13 6 5 8 11
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat) 28,0 57,0 69,2 51,0 38,7
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat) 54,5 22,9 19,1 25,7 34,8
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat) 18,8 16,2 16,5 14,9 19,1
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat) 21,6 17,9 18,7 19,2 18,1
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat) 26,4 20,2 22,6 23,5 24,7
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat) 19,6 28,0
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat) 19,1 29,6
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat) 26,2 23,0
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat) 92,7 94,5 97,6 95,2 100,0
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat) 15 229 17 310 18 041 19 655 18 962
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat) 40 48 47 49 46
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no