Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat)
Idrettsvegen 20
5353 STRAUME
Org.nr 982067405
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,7 27,6 28,7 30,7 30,3
Antall elever per årsverk til undervisning 17,0 14,3 14,5 14,0 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 6 5 8 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,0 57,0 69,2 51,0 38,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 54,5 22,9 19,1 25,7 34,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,8 16,2 16,5 14,9 19,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 21,6 17,9 18,7 19,2 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 26,4 20,2 22,6 23,5 24,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,6 28,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1 29,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 26,2 23,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,7 94,5 97,6 95,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 229 17 310 18 041 19 655 18 962
Undervisningstimer totalt per elev 40 48 47 49 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no