Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat)
Idrettsvegen 20
5353 STRAUME
Org.nr 982067405
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,5 24,7 27,6 28,7 30,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 17,0 14,3 14,5 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 13 6 5 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,2 28,0 57,0 69,2 51,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 54,5 22,9 19,1 25,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 18,8 16,2 16,5 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 21,2 21,6 17,9 18,7 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 26,4 20,2 22,6 23,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 26,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 92,7 94,5 97,6 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 17 527 15 229 17 310 18 041 19 655
Undervisningstimer totalt per elev 45 40 48 47 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no