Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Damsgård skole
Herman Grans vei 2
5162 LAKSEVÅG
Org.nr 974738392
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,1 28,9 27,4 28,0 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 13,9 14,7 13,8 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,5 105,5 104,9 115,3 117,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 11,3 11,9 10,8 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 14,0 14,7 13,8 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 14,6 15,4 14,5 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 012 18 342 17 194 18 699 17 913
Undervisningstimer totalt per elev 50 53 50 54 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no