Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Daltun Oppvekstsenter - Avd skole
Seilandsveien 310
9609 NORDRE SEILAND
Org.nr 975299775
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Hammerfest kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 1,6
Antall elever per årsverk til undervisning 2,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 40,6
Lærertimer som gis til undervisning 1 056
Undervisningstimer totalt per elev 264
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no