Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Daltun Oppvekstsenter - Avd skole
Seilandsveien 310
9609 NORDRE SEILAND
Org.nr 975299775
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hammerfest kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,4 1,6 1,6 1,6
Antall elever per årsverk til undervisning 3,8 2,7 2,6 2,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 8,9 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 28,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,7 21,6 5,8 6,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 1,0 1,3 1,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,7 3,1 2,9 3,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 40,6 40,6
Lærertimer som gis til undervisning 973 973 1 056 1 056
Undervisningstimer totalt per elev 195 243 264 264
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no