Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalsøyra skule
Dalsbygda 68
5960 DALSØYRA
Org.nr 975271986
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gulen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,5 9,7 9,7 9,7 9,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 8,3 7,8 7,6 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,6 88,6 83,5 82,1 95,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 8,2 8,2 8,1 7,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 9,4 8,6 8,5 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9 8,9 9,3 8,5 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,7 9,6 9,3 8,9 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 86,1 97,9 99,0 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 5 867 5 972 5 972 5 973 5 900
Undervisningstimer totalt per elev 85 85 90 93 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no