Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalsøyra skule
Dalsbygda 68
5960 DALSØYRA
Org.nr 975271986
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gulen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,7 9,7 9,7 9,5 9,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 7,8 7,6 7,8 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,6 83,5 82,1 95,6 87,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 8,2 8,1 7,1 7,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 8,6 8,5 8,7 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9 9,3 8,5 8,9 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6 9,3 8,9 9,2 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,9 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,7 8,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,1 97,9 99,0 98,5 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 5 972 5 972 5 973 5 900 6 144
Undervisningstimer totalt per elev 85 90 93 91 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no