Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalsgrenda skole (utgått)
Øverdalsveien 18
8617 DALSGRENDA
Org.nr 975287084
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 4 031
Undervisningstimer totalt per elev 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no