Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalsgrenda skole (UTGÅTT)
Øverdalsveien 18
8617 DALSGRENDA
Org.nr 975287084
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,6 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 129,3 56,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 17,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 13,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 4 474 4 031
Undervisningstimer totalt per elev 84 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no