Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalsgrenda Montessoriskole Sa (privat)
Øverdalsveien 18
8617 DALSGRENDA
Org.nr 917485976
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Dalsgrenda Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 6,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 11,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 52,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 016
Undervisningstimer totalt per elev 122
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no