Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalsgrenda montessoriskole SA (privat)
Øverdalsveien 18
8617 DALSGRENDA
Org.nr 917485976
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Dalsgrenda montessoriskole SA (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 5,9 6,9 6,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 6,4 5,5 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,6 46,8 9,6 11,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,9 13,0 56,0 52,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 7,2 6,2 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 26,4 9,6 9,1 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,9 23,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 60,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 668 4 180 5 016 5 016
Undervisningstimer totalt per elev 68 116 136 122
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no