Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalsfjord skule
Dalsfjordvegen 603
6133 LAUVSTAD
Org.nr 975277593
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Dalsfjord skule Volda kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,3 3 166,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,2 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 566 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,7 55,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,2 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,4 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,2 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4 13,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0 15,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,9 17,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 286 2 037 091 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 96 65 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no