Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalsfjord skule
Dalsfjordvegen 603
6133 LAUVSTAD
Org.nr 975277593
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 8,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 572
Undervisningstimer totalt per elev 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no