Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalsfjord skule
Dalsfjordvegen 603
6133 LAUVSTAD
Org.nr 975277593
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 6,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 076
Undervisningstimer totalt per elev 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no