Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalsfjord skule
Dalsfjordvegen 603
6133 LAUVSTAD
Org.nr 975277593
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,2 6,3 7,0 8,5 8,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 10,1 8,7 6,7 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,8 61,1 63,3 88,3 91,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 15,2 12,9 7,1 7,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 11,4 10,5 6,0 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,0 11,2 9,2 9,7 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 14,4 11,5 8,4 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,3 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,2 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,9 10,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 657 4 076 4 589 5 572 5 286
Undervisningstimer totalt per elev 86 70 81 105 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no