Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalsbygda skole
Dalsbygda
2550 OS I ØSTERDALEN
Org.nr 975273563
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Dalsbygda skole Os kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,3 20,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 9,3 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 6 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,8 27,5 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,0 30,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 10,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,6 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 13,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 13,3 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6 13,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,1 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,3 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 068 13 037 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 88 76 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no