Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalsbygda skole
Dalsbygda
2550 OS I ØSTERDALEN
Org.nr 975273563
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,5 5,4 5,8 5,2 4,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 9,6 8,2 7,4 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,9 30,6 23,7 26,1 36,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,3 29,8 32,9 27,2 22,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 9,7 8,2 7,5 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,9 14,5 13,1 10,3 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,8 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 632 3 766 4 071 3 705 3 068
Undervisningstimer totalt per elev 96 77 90 100 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no