Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalsbygda skole
Dalsbygda
2550 OS I ØSTERDALEN
Org.nr 975273563
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Dalsbygda skole 6,5 5,4 5,8 5,2 4,3
Os kommune 23,6 22,1 20,8 21,2 20,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Dalsbygda skole 7,7 9,6 8,2 7,4 8,5
Os kommune 9,8 10,6 10,5 9,5 9,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Dalsbygda skole 2 2 2 1 1
Os kommune 7 7 8 6 6
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Dalsbygda skole 25,9 30,6 23,7 26,1 36,8
Os kommune 28,7 28,4 25,3 28,0 27,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Dalsbygda skole 28,3 29,8 32,9 27,2 22,0
Os kommune 30,4 33,0 37,3 30,4 30,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Dalsbygda skole 7,8 9,7 8,2 7,5 8,6
Os kommune 9,7 10,8 10,4 9,9 10,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Dalsbygda skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Os kommune 13,7 13,8 14,5 12,0 10,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Dalsbygda skole 9,9 14,5 13,1 10,3 12,3
Os kommune 13,1 16,8 17,1 15,1 13,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Dalsbygda skole 10,8 14,0
Os kommune 11,2 13,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Dalsbygda skole 9,8 10,6
Os kommune 14,6 13,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Dalsbygda skole 0,0 0,0
Os kommune 20,8 15,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Dalsbygda skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Os kommune 97,5 99,4 99,6 99,6 93,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Dalsbygda skole 4 632 3 766 4 071 3 705 3 068
Os kommune 14 954 13 847 13 207 13 418 13 037
Innlandet fylke
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Dalsbygda skole 96 77 90 100 88
Os kommune 73 67 67 75 76
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no