Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalgård skole og ressurssenter
Anders Wigens Veg 3
7024 TRONDHEIM
Org.nr 976677218
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 57,3 57,1 60,6 65,6 64,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,4 9,4 8,8 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 17 16 23 20 23
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,7 30,6 22,2 26,5 23,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,5 27,9 38,2 30,4 35,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,8 13,8 12,5 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 20,1 20,4 17,7 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9 23,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 98,0 98,3 96,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 36 682 37 004 39 086 42 915 42 410
Undervisningstimer totalt per elev 73 76 76 81 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no