Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalgård skole og ressurssenter
Anders Wigens Veg 3
7024 TRONDHEIM
Org.nr 976677218
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 49,1 57,3 57,1 60,6 65,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 9,8 9,4 9,4 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 25 17 16 23 20
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 20,4 29,7 30,6 22,2 26,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 50,4 29,5 27,9 38,2 30,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 13,5 13,8 13,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,3 2,1 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 19,0 20,1 20,4 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,3 98,0 98,3 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 31 174 36 682 37 004 39 086 42 915
Undervisningstimer totalt per elev 62 73 76 76 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no