Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dale barneskole
Abc-Veien 4
6518 KRISTIANSUND N
Org.nr 975300293
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,0 24,2 23,5 26,0 27,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 15,8 15,6 13,8 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,3 61,8 90,0 63,0 59,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 21,1 15,3 19,8 22,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 15,6 15,6 13,8 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,8 17,7 17,0 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 290 14 848 15 376 17 442 18 354
Undervisningstimer totalt per elev 48 47 47 54 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no