Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dale barne- og ungdomsskule
Dalseidvegen 7
5722 DALEKVAM
Org.nr 975286355
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vaksdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,2 21,5 20,9 20,8 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 12,4 11,5 11,4 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 5 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,7 70,5 41,7 46,8 47,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,6 15,3 24,2 22,1 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 13,9 12,8 12,2 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 15,4 14,1 14,6 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 17,7 16,4 16,1 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 100,0 100,0 97,2 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 13 768 12 783 12 724 13 007 7 382
Undervisningstimer totalt per elev 63 55 60 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no