Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalane skule
Åmdalen 333
6156 ØRSTA
Org.nr 975277704
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørsta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,1 7,5 5,8 6,2 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 8,6 12,7 11,8 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,9 63,8 57,6 67,0 64,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 12,6 20,2 16,0 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 8,7 12,9 11,8 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 9,4 12,9 12,4 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 98,3 97,9 95,9 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 4 114 5 158 3 965 4 204 3 913
Undervisningstimer totalt per elev 65 86 58 63 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no