Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalane skule
Åmdalen 333
6156 ØRSTA
Org.nr 975277704
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørsta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,5 5,8 6,2 5,9 6,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 12,7 11,8 12,7 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,8 57,6 67,0 64,4 61,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 20,2 16,0 17,8 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 12,9 11,8 13,1 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4 12,9 12,4 13,1 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 97,9 95,9 96,3 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 5 158 3 965 4 204 3 913 4 332
Undervisningstimer totalt per elev 86 58 63 58 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no