Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dalabrekka skole
Dalabrekka 34
6514 KRISTIANSUND N
Org.nr 975277208
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,2 23,1 20,0 21,3 21,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 13,7 14,9 13,6 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 133,3 93,6 95,1 77,9 65,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3 13,4 14,2 15,5 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 13,8 15,0 13,7 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 16,1 17,4 17,5 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 14 765 15 723 13 394 14 022 14 723
Undervisningstimer totalt per elev 53 54 50 55 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no