Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dal skole
Nesoddveien 207
1455 NORDRE FROGN
Org.nr 975272923
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Frogn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,9 6,0 7,3 8,4 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 13,0 10,2 9,0 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,2 94,6 91,5 82,1 38,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,4 12,3 9,7 9,3 23,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 13,1 10,2 9,0 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 14,2 11,0 9,9 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 90,7 97,0 93,3 85,9
Lærertimer som gis til undervisning 3 962 3 981 4 743 5 282 4 854
Undervisningstimer totalt per elev 59 57 73 83 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no