Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dal skole
Hjeravegen 5
2072 DAL
Org.nr 875272322
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 25,5 28,7 26,9 33,3
Antall elever per årsverk til undervisning 17,1 18,7 16,4 17,7 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 8 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,2 63,2 50,2 59,4 75,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,9 25,4 29,3 26,5 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,2 18,8 16,3 17,8 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 32,6 17,3 19,0 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,1 87,3 89,1 86,7 69,7
Lærertimer som gis til undervisning 16 803 16 179 19 064 17 714 21 995
Undervisningstimer totalt per elev 43 40 45 42 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no