Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dal skole
Hjeravegen 5
2072 DAL
Org.nr 875272322
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,5 28,7 26,9 33,3 30,5
Antall elever per årsverk til undervisning 18,7 16,4 17,7 14,5 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 8 7 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,2 50,2 59,4 75,3 62,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,4 29,3 26,5 17,2 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,8 16,3 17,8 14,5 15,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 32,6 17,3 19,0 15,8 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,3 89,1 86,7 69,7 61,3
Lærertimer som gis til undervisning 16 179 19 064 17 714 21 995 20 344
Undervisningstimer totalt per elev 40 45 42 51 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no