Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dagali og Skurdalen oppvekstsenter - Avd skole
Skurdalsvegen 480
3580 GEILO
Org.nr 975284913
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hol kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,8 3,9 4,9 4,6 3,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,3 5,9 4,6 5,3 4,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,5 47,5 95,0 37,9 22,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 10,2 4,1 12,7 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,4 6,2 4,8 5,6 4,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,5 7,8 5,7 6,0 4,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,8 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,4 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 87,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 356 2 382 3 073 3 059 2 258
Undervisningstimer totalt per elev 139 125 162 139 174
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no