Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Dagali og Skurdalen Oppvekstsenter - Avd skole
Skurdalsvegen 480
3580 GEILO
Org.nr 975284913
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hol kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,1 3,8 3,9 4,9 4,6
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 5,3 5,9 4,6 5,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,0 42,5 47,5 95,0 37,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 10,5 10,2 4,1 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,9 5,4 6,2 4,8 5,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,7 6,5 7,8 5,7 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 87,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 965 2 356 2 382 3 073 3 059
Undervisningstimer totalt per elev 124 139 125 162 139
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no