Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Cicignon skole
Skolegata 2
1606 FREDRIKSTAD
Org.nr 974565420
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 45,9 45,6 44,7 44,4 45,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,4 12,6 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 3 9 9 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,5 139,8 54,7 58,5 68,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 7,5 20,7 19,3 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 11,0 14,1 13,4 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8 15,6 15,1 15,7 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 16,8 16,8 16,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 28 503 29 550 27 871 27 820 28 414
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 55 56 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no