Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Christi Krybbe Skoler
Vetrlidsallmenningen 10
5014 BERGEN
Org.nr 974737957
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,4 17,4 15,9 14,0 14,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 12,7 14,2 14,4 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 118,1 146,6 168,4 159,6 217,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 7,5 7,4 7,8 5,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 12,7 14,3 14,5 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 15,1 16,9 15,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 861 11 214 10 300 8 933 9 647
Undervisningstimer totalt per elev 54 58 52 51 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no