Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Christi Krybbe Skoler
Vetrlidsallmenningen 10
5014 BERGEN
Org.nr 974737957
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,4 15,4 17,4 15,9 14,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 13,7 12,7 14,2 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 122,1 118,1 146,6 168,4 159,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 10,1 7,5 7,4 7,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 13,6 12,7 14,3 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 15,8 15,1 16,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 97,3 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 037 9 861 11 214 10 300 8 933
Undervisningstimer totalt per elev 53 54 58 52 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no