Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Childrens International School Moss AS (privat)
Moss Verk 1
1534 MOSS
Org.nr 813943492
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Childrens International School Moss AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,7 23,8 23,1 23,4 23,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 11,4 11,9 11,7 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 2 436,4 582,6 2 680,0 825,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,5 2,0 0,4 1,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 17,5 18,7 19,1 16,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 11,2 12,3 11,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 15,3 16,7 16,9 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 22,8 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 22,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,9 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 53,9 73,9 80,9 88,8 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 13 177 16 505 15 922 16 150 16 169
Undervisningstimer totalt per elev 59 62 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no