Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Childrens International School Fredrikstad AS (privat)
Torsnesveien 5
1630 GAMLE FREDRIKSTAD
Org.nr 996749681
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Childrens International School Fredrikstad AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,8 19,1 20,7 18,7 18,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,3 11,4 12,7 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 462,0 285,2 385,0 285,2 327,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,7 4,2 2,9 4,3 3,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,3 18,1 17,8 20,9 19,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 11,6 10,5 10,5 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,1 16,8 18,7 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 22,3 22,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,6 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,0 11,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,6 86,2 98,9 95,6 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 13 224 13 319 14 355 12 901 13 044
Undervisningstimer totalt per elev 57 58 62 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no