Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Charlottenlund ungdomsskole
Tunvegen 17
7058 JAKOBSLI
Org.nr 975290158
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,4 41,5 42,6 42,6 41,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,7 11,9 12,4 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,5 75,5 76,7 58,9 55,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 13,3 13,2 18,8 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 15,8 16,0 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 20,3 20,5 22,1 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 150 23 330 23 864 24 845 25 322
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 55 53 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no