Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Charlottenlund barneskole
Churchills Veg 20
7058 JAKOBSLI
Org.nr 975278891
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 40,6 43,9 43,4 47,1 47,4
Antall elever per årsverk til undervisning 19,4 18,2 17,5 15,9 15,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 11 10 10 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,7 64,2 66,5 68,2 86,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,8 24,4 23,5 20,8 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,3 18,4 17,7 16,1 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 20,1 19,1 17,7 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,2 97,7 93,2 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 26 465 28 001 28 633 31 249 31 982
Undervisningstimer totalt per elev 38 41 42 47 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no