Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Charlottenlund barneskole
Churchills Veg 20
7058 JAKOBSLI
Org.nr 975278891
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 43,8 40,6 43,9 43,4 47,1
Antall elever per årsverk til undervisning 18,5 19,4 18,2 17,5 15,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 10 11 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,4 71,7 64,2 66,5 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,3 23,8 24,4 23,5 20,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,4 19,3 18,4 17,7 16,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 21,4 20,1 19,1 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,2 97,7 93,2
Lærertimer som gis til undervisning 27 613 26 465 28 001 28 633 31 249
Undervisningstimer totalt per elev 40 38 41 42 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no