Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bytårnet skole
Fjellveien 1
1532 MOSS
Org.nr 975280446
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 44,0 43,2 44,9 45,5 47,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,2 10,8 11,6 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 2 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 379,2 620,0 155,6 209,6 1 456,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,7 1,6 6,4 5,1 0,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,4 10,3 12,0 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 13,5 15,2 14,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 17,6 20,8 20,3 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 93,5 95,0 98,4 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 28 216 26 940 29 011 29 014 30 804
Undervisningstimer totalt per elev 62 62 65 60 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no